.
  หน้าหลัก สินค้า บทความ-ความรู้ ดาวน์โหลด อัตราค่าบริการ ติดต่อเรา
Distributor/Dealer Panasonic OA
Panasonic Seurity Systems
 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 กล้องวงจรปิด Analog
 กล้องวงจรปิด Network
 เลนส์ และไมค์ Lens & Microphone
 เครื่องบันทึกภาพ Analog
 เครื่องบันทึกภาพ Network
 ระบบแมทริกซ์/ตัวเข้ารหัส-ตัวถอดรหัส
 โปรแกรมการจัดการ
 อุปกรณ์เสริม
 ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา
 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Digital
 เครื่องโทรศัพท์แบบ Digital
 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Analog
 เครื่องโทรศัพท์แบบ Analog
 ระบบบริการข้อมูลเสียง
 อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้สาขา
 เครื่องโทรศัพท์
 เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา
 เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย
 โทรศัพท์แบบประชุมทางไกล
 ชุดกริ่งประตู
 เครื่องโทรสาร
 เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน
 เครื่องโทรสาร ระบบฟิล์ม
 เครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร์
 เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
 กระดานอิเล็กทรอนิกส์
 โปรเจคเตอร์
 สินค้าสิ้นเปลือง
 Link
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 ค้นหาสินค้าโดย google


 Home | อัตราค่าบริการ |  ค่าบริการนอกสถานที่  

ค่าบริการนอกสถานที่
 

 

อัตราค่าบริการนอกสถานที่

บริษัท แมทคอม เซลส์ จำกัด 

 

สินค้า/รุ่น ค่าบริการ     
KX-TA308BX 1,500.00    
KX-TA616BX 1,500.00    
KX-TEB308BX 1,500.00    
KX-TES824BX 1,500.00    
KX-TEM824BX 1,500.00    
KX-TD1232BX 2,000.00    
KX-TD1232BX 2ตู้เชื่อม 2,500.00    
KX-TD500BX 2,500.00    
KX-TDE100BX/KX-TDA100D/KX-TDA100BX 2,000.00    
KX-TDE200BX/KX-TDA200BX  2,000.00    
KX-TDE600BX/KX-TDA600BX 2,500.00    
KX-NS300 2,000.00    
KX-NS300BX+KX-NS320BX 2,500.00    
KX-NS1000BX  3,000.00    
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  1,500.00    
เครื่องบันทึกภาพ (DVR/NVR) 2,500.00    

 บริการรับ/ส่งเครื่องซ่อม*1

500.00    

 

 หมายเหตุ

1.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.ช่างบริการจะแจ้งเวลาในการให้บริการก่อนปฏิบัติงาน

3.เฉพาะเขตกรุงเทพฯ,ปริมณฑล

4.ระยะทางไม่เกิน 25 กม. จากศูนย์บริการฯ 

5.ไม่รวมค่าทางด่วน,ที่จอดรถของฝ่ายช่าง

6.ไม่รวมค่าอะไหล่ในการซ่อม(ถ้ามี)

    *1 ไม่รวมค่าบริการซ่อมของฝ่ายช่าง

   

หากระยะทางมากกว่า 25 กม. คิดส่วนที่เกิน 20.00 บาท/กิโลเมตร

 

คำนวณเส้นทาง จาก